[Opendnssec-user] Winmerge maar dan in Linux shell

Jerry Lundström jerry at opendnssec.org
Mon Jun 2 07:22:07 UTC 2014


Hej på dig också,

On sön, 2014-06-01 at 18:50 +0000, Bas van den Dikkenberg wrote:

> Ik ben op zoek naar makkelijk wat meer optische diff tool.
> Wat ik zoek is beetje als winmerge voor in windows
> Gewoon 1 file links en een rechts 
> Ik natuurlijk commando diff, maar met mijn dislectie heb ik hier nogal
> eens wat problemen daarom ben ik op zoek naar oplossing hier voor.
> Dus zoek ik iets zo als ik bijgesloten plaatje heb geknutseld (dit
> eigenlijk mc met files ).
> Het idee is links file 1 en rechts file 2
> In plaatje zie je dat /.cpan niet in file 2 en dus verschil is en
> daarom groen is gemarkeerd.
> Zo wordt net iets visuele, hoop dat ik beet je goed uitleg wat ik
> bedoel .  zo niet zeg het dan 

Har du testat kå-diff-tre eller diff med färger? Borde vara det så söker
efter.

-- 
Jerry Lundström - OpenDNSSEC Developer
http://www.opendnssec.org/

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 643 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.opendnssec.org/pipermail/opendnssec-user/attachments/20140602/0e856afd/attachment.bin>


More information about the Opendnssec-user mailing list